Generalforsamling

Generalforsamling 2022 

Generalforsamling, Sønderholm sognegård

Mandag d. 16. maj 2022 kl. 19.00

Grundet sygdom har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen som tidligere år.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretningom foreningens virksomhed i der forløbne år.

3.Aflæggelse af regnskab.

4. Eventuelle forslag.

5. Fastsættelse af tilslutningsafgift og evt. medlemsbidrag for det kommen år.

6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessupplant.

7.Valg af 1 revisor.

8. Eventuelt.


Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 skal med navns underskrift tilstilles et

bestyrelsesmedlem senest 4 dage før generalforsamlingen finder sted.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen